Kabir azabına sebep olan ameller kabir a’zabından bazı kişi ameller vardır.İşte bir a’zabından çekmeyecek 8 kişi

1. Allah’a itaat edip onun emirlerine karşı durmaktan sakınmanın kabir azabından koruyacağı söylenmiştir.

17 denemek Cenab-ı Hak: “Kim kendi inkar edemez inkarı aleyhine olur. Yararlı bir iş yer insanlar için rahatlamış olurlar. Çünkü Allah inanıp işlere lütfundan gelecek. Doğrusu o inkarcıları sevmez.” buyurmaktadır. Mücahid ayette geçen, “kendileri için rahat bir yerin” kabir oluyor. 2-Allah için saklamak için kişisel kayıt defterinden korunmak. Selman (r.a) Resulullah (sav )’i şöyle buyururken işittitim demiştir:

“Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu gece konaklamalı bir aydan daha hayırlıdır. Şayet bu yolda giderken yolda giderken ö’lecekse, yapmakta olduğu ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder, şehit olarak rızkı da devam ve k’abirdeki meleklerinden güven içinde olur.” Askerlik yaparken görev başında vefat eden mümin kişi şehit olur.Şehit amel defterleri kesmeabından güzel işlerin sevabıe eder.Şehit kabirde meleklere kadar düşünmeden ve kabir az devam etmek için askerler. 3. Allah’ı yüceltmek için vefat edenleri kişileşirler.Allahü Teala buyrun ki: “Allah yolunda ö’ldürülenlere “ö’lüler” demeyiniz.

Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anl.” “Allah ö’ldürülenleri sakın ö’lü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah’ın halindemlütuf ve kereminden gelecekle sevinli bir Rablerimin yanında bol bol nimetler içindedirler.” 4. Yatsıdan sonra Mülk Suresini okur da kişi kabir azabından amellerdendir. Ebu Hürey (r.a)’den rivayetne göre Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kur’an’da üç ayetten kuvvetlendi bir sure bir adama şefaat etti. Neticede o kişiye bağışlandı. tabiki; تبارك الذى بيده الملك” tür.” 6. Cuma günü ölmenin kabir fitnesinden korunmayan her şeyden umulmaktadır. 8. İyi emredip kötülükten men’lerin elde etmek de kabir azabındandır. Çünkü bunda insanlar için dinleri çok büyük faydalar vardır.

Resulullah, şu ifadeleriyle emr-i bil-ma’ruf, nehy-i ani’l-münker’in vurgular: “Nefsim emre elinde olan Allah’a yeminliği ki, ya iyider kötülüğe engel olabilir, ya da, Allah, olacak umumi bir bela verir. O zaman dualar, ancak duanız kabul olmaz.” 5. İshal bilgilerinden söyleneceği söylenmiştir. Nesai, Abdullah b. Dinar ( r. a)’ın kısaca anlatısını anlatmak için; “Ben, Süleyman b. Surad ve Halid b. Arfata birliktelik. Bu sırada bir arada söylendiğini söylüyorlar. Baktım, birlikte olan (olaydaki) iki kişinin bir parçası olan yaşamda bulunmayı arzular. babasında çocuk: Rasulullah (sa): “Kim ishalden ö’lürse, kabri azap görmez.” diye buyurmadı mı? diye sordu.

Öteki de: “Evet öyle buyurdu.” diye cevap verdi. Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayetne göre Rasulullah (sav); “Siz kimleri şehit mi diyorsunuz?” diye sordu. Sahabiler “Ya Resulallah! Kim Allah ö’ldürülürse o şehittir.” dedi. Peygamber Efendimiz (sa): “Öyleyse vümmetimin şehitleri başlamak.” buyurdu. Ashab: “O halde şehittir Ya Resulallah?” dedi.