Yüce Allah eşleri birbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğindendilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir. Fakat eşler arasındaki bucinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşler arasında da cinsel haramlar vardır.

Bu haramların bir kısmı dâimîdir. Bir kısmı da geçicidir. Daimi haramların birincisi başkalarının yanında sevişmek ve ilişkide bulunmak. Bu hem dinimizce günahtır hem de toplumsal etik açısından ahlaklı bir şey değildir.
Daimi haramların ikincisi acı vererek ve acı verdirerek cinsel ilişkide bulunmak. Bu kadına zarar vermektir. Erkek zevk almak için eşine zarar veremez. Bu hem dinimizce yasaktır hem de devlet kanunları ile suçtur.

Daimi haramların üçüncüsü cinsel görevden kaçınmak. Kadın erkeğine erkek de kadınına cinsel yönden hizmet etmek zorunda. Daimi haramların dördüncüsü îlâ yapmak yani erkeğin karısına yaklaşmamaya yemin etmesidir ve bu kesinlikle haramdır.Daimi haramların beşincisi zıhâr yapmak yani bir kimsenin karısını “sen bana anamın sırtı gibisin” tarzı

söylemlerle benzetme yaparak onu kendisine haram kılması. Yani eşinizi annenize benzetemezsiniz. Geçici haramların birincisi ise itikaf sürecinde ilişki yasağıdır. İtikafta iken cinsel münasebette bulunulmaz.
Geçici haramlardan biri de kadınların ay halleridir. Kadınların halk tabiri ile ay başı yani regl döneminde cinsel münasebette bulunması yasaklanmıştır. Ay halinde cinsel temas yasak ilen karı koca arasındaki muhabbetler serbesttir.

Ayrıca kadınların loğusalık döneminde de ilişkiye girmesi yasaktır. Bu kadının sağlığı açısından son derece önemlidir. Erkeklerin bu kurala uymaması haram olduğu kadar kadına da zarar vericidir.
Bu arada daimi haramlardan biri de arka organdan ilişkiye girmek. Bu kadına da erkeğe de haram kılınmıştır. Bilesiniz ki bu haramlarda siz insanlar için hayır vardır.

Bu haramları işleyenlerin evlerinde hastalık ve fakirlik eksik olmaz. Sıkıntılar sürekli hale gelir. Siz siz olun Allah’ın sevmeyeceği hallerden sakının.